İslamdaki Menkıbem


1 - Hatim, 2 - Amenerrasulu, 3 - Felak, 4 - Nas, 5 - Fatiha, 6 - ibrahim suresi (32 - 33 - 34. ayetler).

Bu ayet ve surelerde mevcuttur..Hakkımda

İnsan yaradıldığından beridir yanlızdı, kim var kim yoktu ise insanla başladı. Ki bende insanım.

Arkadaşlar benimle irtibat kurmak isteyen : menkibe@easy-web.club adresine mail atsın.

Menkıbem allahla ilgili dostlukla kardeş seviyesine yakınlaşan bir şeydir.

---------------
Menkıbeyi elde etmek :

iyi insansanız elde edebilirsiniz.

Sizelere tavsiyem
1 - Felak ve Nas surelerini 70 sefer okuyacaksınız menkıbem yanınıza gelir. (Bu çok etkili)

Ya da

2 - ibrahim suresin'den
32. Allahüllezı halekas semavati vel erda ve enzele mines semai maen fe ahrace bihı mines semerati rizkal leküm ve sehhara lekümül fülke li tecriye fil bahri bi emrih ve sehhara lekümül enha
33. Ve sehha lekümüş şemse vel kamera daibeyn ve sehhara lekümül leyle ven nehar
34. Ve ataküm min külli ma seeltümuh ve in teudu nı'metellahi la tuhsuha innel insane le zalumün keffar...

Nas suresi:
1. Kul e'uzü birabbinnas
2. Melikinnas
3. İlahinnas
4. Min şerrilvesvasil hannas
5. Elleziy yüvesvisü fiysudurinnas
6. Minel cinnetivennas

Bu ayetleri 10 sefer okuyacaksınız menkıbem yanınıza gelir. (Bu Az daha üstün)GERİ!