Herşeyinize yeten Dua hazbeti :

Allahümme ve sıddıkin sabrın ven nüşur.
Bismillah allahümme ve estağfü bih ve iznih mecalin ve esselamün ve hayrın bi ecrin kerim.
Vel felak vel nasün ikram.
                          12 sefer okunur.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Herşeyi insanı kurtaran Ayet ve dualar :

Bismillahirrahmanirrahiym.
İnna cealna fı a'nkıhim ağlalen fe hiye ilel ezkani fehüm mukmehun.. 
                                                   bu 5 kez okunacak.
----------------------------------
Ve kalu lev kunna nesme'u ev na'kılu ma kunna fiy ashabisse'ıyri.
Fa'teref'u bizenbihim fesuhkan liashabisse'ıyri.                                                               
                                                   sonra bu 10 kez okunacak.
----------------------------------
Huvallahulleziy la ilahe illa huve 'alimulğaybi veşşehadeti huverrahmanurrahıymu.
Huvallahulleziy la ilahe illa huve elmelikulkuddususselamul mu'minul muheyminul 'aziyzul cebbarul mutekebbiru
subhanallahi 'amma yuşrikune.
Huvallahul halikul - bariy-ulmusavviru lehum'esma ulhusna yusebbihu lehu ma fiyssemavati vel'ardı.
Ve huvel'aziyzulhakiymu.
                                                         
İnna a'taynakel kevser
Fe salli li rabbike venhar
İnne şanieke hüvel'ebter                                                           
                                                    bu da 8 sefer okunacak. Tamam..
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
İyi bir insan olup Hakkı yenilen Kişiler okusun. :
Okumanızı Tavsiye edeceğim bir zikir : Ya rızaül şamin Ya bulan ve Taslimin ibran. ==> Allahın izniyle Krtulur muhtaç olmazsınız..