Feda, Biçim V.s. Büyülerden Kurtuluş Makalesi


Bakara suresinden ayetler..

14. Ve iza lekullezıne amenu kalu amenna. ve iza halev ila şeyatıynihim kalu inna meaküm innema nahnü müstehziun

21. Ya eyyühen nasu'büdu rabbekümüllezı halekaküm vellezıne min kabliküm lealleküm tettekun

32. Kalu sübhaneke la ılme lena illa ma alemtena. inneke entel alımül hakım


--------------------------------

Arkadaşlar üstteki ayetleri bir kağıda yazın daha sonra 40 ' ar sefer okuyun,
nasip olursa kurtulursunuz..GERİ!